Kentsel Dönüşümden Nasıl Faydalanırım

Eskiyen, uygun fiyat ömrünü tamamlamış, depremlerde hasar görmüş evinizi; 6306 sayılabilir Afet Tehlikeli Yapıların Yenilenmesi Ile Ilgilenen Yasa (Kentsel Dönüşüm Kanunu) ile tekrar inşaa edebilirsiniz.

Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için binadan ( bir ) şahsın tapu, nüfus cüzdanı,dilekçe, tapudan alınmış Özgür Bölüm listesi ile bakanlıkça lisanslandırılmış kalan DARTES MÜHENDİSKLİK’e başvuruda bulunması yeteri kadar .DARTES MÜHENDİSLİK binanızda gerek kalan teknik incelemeleri yapacak ve binanız için Zelzele Risk Raporu hazırlayacaktır. Raporun Bakanlıkça onayın ile Bakanlık binanın Tapu kaydına Tehlikelidir Şerhi koyar.

Şerh yazısının bir örneği bütün kat maliklerine gitmektedir ve dileyen malik 15 günde Bakanlığa; Deprem Risk Raporu için itirazda olabilir . Üniversite hocalarından oluşmuş İtiraz Komisyonu; derlenmiş Raporu inceler ve son verdiği kararı verir. Şayet komisyon kararı da binanın Tehlikeli olduğu yönünde olabilir ise Bundan Sonra Mahkemeden Yürütmeyi durdurma kararı bile alamazsınız.

Binamız Kentsel Dönüşüme Girdi ve Bundan Sonra Ne Yapmamız Gerekiyor?

Binanız, zelzele risk raporunun ilgilenen bakanlık aracılığıyla onaylanmasının sonrasında binanızın yıkım işlemi gerçekleşecektir. Binadaki her biri tapuda bulunan hisse payları dahilinde arsa hissedarı olmaktadırlar. Bu işlemlerden bir sonra binanızı kimlere yaptıracağınıza karar sunmak durumundasınız. Bu kararı belirlerken; arsa hisse paylarına yönelik asgari 3?te 2 çoğunluğun onayı gerekmektedir.

Bina partner karar protokolü olarak belirlenmiş bu kabul işlemi tamamlandıktan sonra; partner bir hukukçu belirleyerek bu kararın bir nüshasının hazırlanıp, ilgilenen bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Olumsuz halde , bakanlık sizden onayın gelmemesi halinde 60 günde binayı tahliye eder ve sizin onayınıza başvurmadan binanızın yıkım işlemini gerçekleştirir.

Kentsel dönüşüm ile ilgilenen detaylı bilgi için darteskentseldonusum.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

kentsel dönüşüm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: